สนทนาเป็น text editor ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับภาษาไทยโดยเฉพาะ สนทนาสามารถเดารหัสภาษาของข้อความของคุณเมื่อคุณโหลดหรือแทรกแฟ้มหรือวางข้อความ

สนทนา

About Coding File information
Find Go to line Sequence check